Des de l’Ajuntament treballem en ferm per fer realitat el Pla d’Habitatge Municipal, un Pla que ha de contemplar la creació d’habitatges dotacionals a mig i llarg termini per tal que els col·lectius més desprotegits com joves, gent gran o famílies monoparentals puguin seguir vivint a Begues

 

Una de les principals preocupacions per a l’Ajuntament de Begues és l’actual situació de l’habitatge. Per aquest motiu al llarg dels darrers anys des de l’Ajuntament s’han desenvolupat diferents línies de treball que ens han de marcar l’actuació municipal en aquest àmbit per als propers anys.

Per una banda trobem el Pla Municipal d’Habitatge que s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta eina ens ha de permetre establir les principals actuacions a desenvolupar i planificar en aquesta matèria a curt, mig i llarg termini amb una idea clara: facilitar en la mesura de les nostres possibilitat als beguetans i beguetanes l’accés a un habitatge digne on desenvolupar el seu projecte personal.

I per una altra i a curt termini, remarcar dos projectes ja en marxa. Per una banda trobem la creació de 33 habitatges públics entre l’Escorxador i el Camí Ral. Aquesta actuació actualment en procés de l’aprovació de la modificació del planejament vigent i que permetrà també disposar d’una zona verda de més de 2.000 m2, estarà destinada a aquells col·lectius del nostre municipi que tenen majors dificultats per a disposar d’un lloc en el que viure. A aquests hem de sumar els dos habitatges dotacionals que s’estan construint a Cal Porrós, al Raval de Sant Martí, i que estaran finalitzats en el primer semestre de 2020.

Sempre dic que el principal valor amb el que comptem a Begues són les persones que hi viuen aquí. Per aquest motiu és fonamental que fem tot el que estigui a les nostres mans per tal de permetre que els nostres veïns i veïnes continuïn vivint entre nosaltres si així ho desitgen. Som conscients en tot cas de que aquesta és una qüestió que no depèn únicament del consistori o de qualsevol altra administració ja que el mercat immobiliari té un important impacte. Però també és una realitat que, més enllà de les nostres competències, ens hem marcat sempre el compromís d’atendre aquelles qüestions que més afectin a la nostra població. I l’habitatge és, sens dubte, una d’aquestes preocupacions.