Tots i totes ens hem de sentir implicats, en un dia com avui, per a fer efectiva una igualtat real entre gèneres

 

Al llarg dels darrers anys la celebració del Dia Internacional de la Dona el 8 de març ha estat marcada per un tarannà més reivindicatiu. D’alguna manera s’ha estès la sensació de que “ja ni ha prou” davant la desigualtat o les agressions de les que som objecte les dones. Avui, en la commemoració d’aquesta jornada, m’agradaria destacar el paper que juguen les joves en aquest nou impuls a les reivindicacions que són de totes.

Moltes de nosaltres hem tingut la fortuna de poder experimentar al llarg de la nostra vida alguns grans canvis a favor d’una igualtat real: des de la incorporació de la dona al mercat laboral al reconeixement legal de la nostra igualtat davant els homes. En tot cas, si pensem en les dones que avui tenen 18, 20 o 25 anys, i pensem en com ha evolucionat la nostra societat al llarg d’aquests anys, probablement coincidirem en que la cursa per equiparar-nos en drets s’ha desaccelerat en aquest temps.

Avui en dia encara estan vius conceptes com el sostre laboral o l’escletxa salarial; hem de lamentar periòdicament la mort de dones a mans de les seves parelles o exparelles o hem de constatar la invisibilització de la tasca que duem a terme en àmbits que van des de l’esport a la ciència. Malauradament aquesta és l’única realitat que han conegut moltes dones joves que avui estiren amb força del moviment feminista.

Des de l’Ajuntament de Begues, un cop més, hem volgut sumar-nos a aquesta data amb un ampli programa d’activitats. Som conscients que per a provocar un gran canvi social hem de participar el major nombre possible de persones i institucions. Per aquest motiu proposem activitats que ens visibilitzen, que reivindiquen els nostres drets o que ens ajuden a empoderar-nos.

En tot cas, més enllà d’una jornada concreta, des de Begues volem impulsar la causa feminista per a que estigui ben present en el dia a dia del nostre municipi i de la gestió del nostre ajuntament. En aquest sentit he participat del grup format per les alcaldesses del Baix Llobregat que ha establert un decàleg per a treballar per la igualtat des de les nostres poblacions i que ha servit per a aprovar en el ple municipal la declaració de Begues com a municipi feminista. És un orgull formar part també, en la mesura de les meves capacitats, d’aquest moviment per una societat més justa i igual.

M’agradaria transmetre a tothom, homes i dones, aquesta idea tan valuosa de que la igualtat és una responsabilitats que hem d’assumir tots i totes i convidar-vos a aprofitar l’onada que ha provocat aquesta sang jove per a assolir noves fites. Avui és un gran dia per a reflexionar, no només sobre el paper que ocupem les dones a la societat, sinó sobre què podem fer de manera individual per a canviar tot allò que considerem injust.

És molt el que hem aconseguit, és cert. Però també és molt el camí que ens queda per recórrer. Mentre abans comencem a caminar-lo, abans arribarem al nostre objectiu.