La Policia Local desenvolupa una tasca tranversal al nostre municipi. Una tasca que sovint no és visible ni prou reconeguda pel conjunt de la ciutadania.

 

Al llarg dels últims anys, la nostra Policia Local ha desenvolupat un esforç notable per a assolir nou reptes. La nostra societat canvia i també ho fan les seves necessitats, per la qual cosa és l’obligació de l’Ajuntament com a administració més propera ser la primera en donar resposta a les noves exigències. El paper jugat en aquest sentit pel nostre cos de seguretat local ha estat modèlic.

Així, al llarg d’aquesta legislatura s’ha creat la Unitat d’Atenció a la Víctima de Violència Domèstica, que duu a terme un seguiment de les víctimes; s’ha posat en marxa la Unitat Local de Medi Ambient que, en coordinació amb els serveis del parc natural del Garraf realitza tasques de suport a la preservació del nostre entorn natural i ha començat a treballar la Unitat d’Atenció al Menor per a detectar i actuar sobre els menors que es puguin trobar en situacions de risc. A aquestes noves unitats hem de sumar, per posar només uns exemples, la creació de programes específics d’informació per a grups vulnerables o tallers pioners com els d’equinoteràpia que es realitzen per a la prevenció d’accidents.

Al llarg d’aquests últims anys hem donat, sens dubte, una passa endavant per a actuar de manera més àmplia en tots els aspectes que impliquen la seguretat de les persones i dels seus bens a Begues.

Volia avui recalcar aquest treball perquè, com deia en un inici, bona part de les responsabilitats que assumeixen els tretze efectius amb els que comptem a la població poden passar desapercebudes. De ben segur que tots identifiquem fàcilment l’agent de la policia local amb la persona que té cura de les incidències a la via pública, que probablement ens atén de manera més immediata quan es produeix una circumstància de força major o que vetlla pel compliment de les normes de convivència. Però, a dia d’avui, és molt més.

Al costat de les dones que han patit maltractaments, a prop dels joves que corren el risc de caure en conductes perilloses o vigilant la natura, també trobem a la Policia Local de Begues. Són, sens dubte, la millor garantia amb la que podem comptar per a la nostra tranquil·litat.