Aquesta setmana ja ha quedat solucionada una de les reivindicacions del municipi en matèria de transport

 

Des d’aquest dilluns passat ja és una mica més senzill desplaçar-se des de Begues. Atenent a les reclamacions que hem fet arribar en els darrers temps al Departament de Territori i Sostenibilitat, la línia 902 de busos incorpora nous viatges en les hores amb major demanda: a primera hora del matí i al migdia. Les persones que fan servir habitualment aquest transport públic consideraven, i així ens ho havien fet saber a l’Ajuntament, que aquesta manca de trajectes era un dels principals problemes de la línia.

Estem satisfets per una decisió que, a més, no repercutirà sobre les nostres arques públiques ja que els 30.000 € que significarà aquesta millora seran íntegrament assumits des del govern català.

En tot cas no voldria que s’entengués aquesta fita, que sens dubte ho és, com una solució definitiva al transport públic al nostre municipi. Som plenament conscients de que aquest és un àmbit en el que encara podem aconseguir més. I aquesta és precisament la nostra voluntat.

L’impuls al transport públic és una prioritat, no únicament pel que significa en termes de comoditat. En un poble estretament relacionat amb la natura com és el nostre les polítiques mediambientals han d’estar sempre presents en totes les actuacions que desenvolupem. Tenim un ric patrimoni natural i hem de fer-lo arribar a les properes generacions en millors condicions encara, si és possible, que en les que ens va ser lliurat a nosaltres.

En tot cas és una de les línies de treball més difícils a les que fem front. Depenem de les operadores i de les administracions supramunicipals. Cap municipi, menys encara un amb les nostres capacitats, pot establir per sí sol una xarxa adequada de transport públic.

La nostra entrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat un pas significatiu per aconseguir anar encara més enllà. Des d’allà insistim en la importància que tindria per a nosaltres formar part de la primera zona de transport i estic convençuda que a mig termini aconseguirem més millores. La constància, com hem demostrat, està de la nostra part.