Des de l’Ajuntament treballem diàriament per assolir un nou model de funcionament que ens faci més àgils

 

Bona part dels avenços socials tenen el seu primer esglaó en les administracions. L’establiment d’espais lliures de fum o la promoció de l’ús social de la nostra llengua són qüestions que avui estan plenament esteses a la nostra societat però que van tenir el seu origen en els ajuntaments, diputacions o governs autonòmics. Els consistoris, com a primera línia que som de la relació entre ciutadania i administracions hem estat, i encara som, punta de llança de totes aquestes innovacions.

És lògic que així sigui ja que els ajuntaments ens hem de sentir un referent en el model social per al qual treballem. Hem de ser promotor de canvis i també un exemple per a les persones del nostre territori.

Entre els nous reptes que afrontem destaca especialment l’objectiu de que les administracions ens convertim, també, en administracions electròniques. És a dir: de la mateixa manera que la casa consistorial té la seva porta oberta als veïns i veïnes, hem de tenir una finestra permanentment oberta a través d’Internet. D’alguna manera estem esforçant-nos per fer realitat aquella vella aspiració de viure un món en el que “ho podrem fer tot sense moure’ns de casa”. Aquesta possibilitat, que en el seu moment semblava tan llunyana com la teletransportació, no només és actualment possible, sinó que els ajuntaments ens estem esforçant dia a dia per fer-la real.

Voldria avui destacar la dificultat que aquest fet comporta. Introduir-se en l’administració electrònica, de la manera que ja fa temps que l’Ajuntament de Begues està fent, suposa un canvi molt més gran del que podria semblar. Un cop culminem el procés, també haurà culminat una total renovació interna de la manera en que treballa el consistori. Per tal que es vegi reflectida a la pantalla de l’ordinador que som una administració electrònica, haurà estat necessari l’establiment d’un sistema de treball que implicarà a totes i cadascuna de les persones que en formem part.

Ja és molt la feina que s’ha avançat en tot aquest procés intern. No puc deixar d’agrair i reconèixer el compromís de la plantilla de persones que treballen a l’Ajuntament. Gràcies a l’esperit de servei públic que impulsa als treballadors i treballadores, aquest esforç és més fàcilment assumible.

El resultat últim mereixerà sens dubte la pena. Al final d’aquest camí ens espera ser una administració que encara serà més immediata atenent les necessitats i les preocupacions de la gent que viu a Begues. I aquest, al cap i a la fi, és l’objectiu de totes les nostres actuacions.