L’Ajuntament continuarà renunciant a una part dels seus ingressos per tal de no incrementar la pressió fiscal sobre les economies familiars

 

Una de les qüestions més delicades a les que fa front un ajuntament, qualsevol ajuntament, és a l’establiment dels impostos i de les taxes municipals. Per una banda és una part fonamental dels nostres ingressos i, sense els diners que es recapten, ens seria impossible oferir els serveis que posem a disposició de la ciutadania. Estem parlant de serveis que van des de la seguretat que ens aporta la policia local a l’ensenyament a través del finançament de la llar d’infants municipal passant per la recollida d’escombraries o el manteniment de la via pública i els equipaments.

Però per una altra banda, tot i que els diners que aporta la ciutadania es dediquen directament a serveis dels que es beneficien, hem de saber fins a quin punt podem incrementar la pressió fiscal sobre les economies familiars. L’establiment de taxes i dels impostos és una qüestió d’equilibri entre totes dues exigències.

A Begues, ja des de l’anterior legislatura, tenim molt clar que l’esforç, avui en dia, ha de recaure sobre el propi Ajuntament. El canvi de govern es produïa ja durant una crisi econòmica que arriba fins al moment actual. Aquest fet, i la seva durada en el temps, ens ha posat, com a moltes altres administracions, entre l’espasa i la paret. Quan els ingressos dels ajuntaments també es reduïen dràsticament la pregunta que molts es feien era: “eliminem serveis per a estalviar o els mantenim i pugem els impostos per tal d’equilibrar la despesa?”.

Des de l’equip de govern decidíem que cap de les dues opcions era adequada i creàvem una tercera possibilitat basada en incrementar el treball de l’Ajuntament en la recerca d’ajuts i subvencions i assumiríem els esforços com a propis per no carregar-los sobre els nostres veïns i veïnes. I així ho hem fet fins a dia d’avui.

No ha estat senzill ja que, per si la crisi econòmica no fos un handicap prou complicat, a Begues s’ha sumat la revisió de l’IBI aprovada al 2009 i que provoca l’increment anual obligat per llei d’aquest impost fins a l’any 2019.

El passat ple municipal servia per aprovar provisionalment les nostres ordenances fiscals. Mantindrem un any més aquest esperit de contenció i de suport a les economies domèstiques. Així els impostos es congelen i no establim cap increment en ells. De fet enguany entren en vigor, en relació a l’IBI, els coeficients correctors dels valors cadastrals, el que ha suposat una reducció del 15 % dels valors cadastrals de tots els immobles. Aquesta mesura que tramitàvem durant l’exercici anterior ens permetrà que els veïns i veïnes hagin de pagar menys del que correspondria per l’actualització del 2009.

Pel que fa a les taxes també opten per la moderació, incrementant les que són referents a activitats i serveis en un 2,5% per tal d’ajustar-les al cost dels serveis i, per sobre, aquelles que són referents a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.

En conjunt estic convençuda que aquestes són les ordenances fiscals que ens reclama el moment actual. Tot i que suposen una pèrdua important d’ingressos per a l’Ajuntament, afavoreixen a la ciutadania en un moment complicat. No podem oblidar que, per sobre de qualsevol altre consideració, el primer que ha de fer aquest consistori és vetllar pels interessos de les persones que viuen a Begues.