Mantenir una cura extrema sobre els comptes públics és una doble obligació, avui en dia, per a totes les administracions.

 

En primer lloc hem de considerar el respecte que, com a gestors públics, hem de tenir pels diners que són de tots i de totes. I, en segon, no podem oblidar que en un moment de dificultats econòmiques com l’actual hem de ser doblement curosos. De la mateixa manera que cadascú de vosaltres, amb la pròpia economia familiar, ha incrementat la previsió, així ho hem de fer les administracions.

Un exemple local el trobem amb la recent ampliació de crèdit aprovada per a continuar desenvolupant nous projectes municipals. Per tal d’arribar a aquesta decisió hem hagut de tancar els comptes de 2013 confirmant l’existència d’un superàvit de 440.000 €. Sumem a aquest fet que l’endeutament del municipi s’ha situat en un 34,81%, molt per sota del 43% d’inici de legislatura i molt lluny del marge fins al 110% que ens permet la legalitat.

Personalment aquest és un dels aspectes dels que crec que ens podem sentir més orgullosos des de l’Ajuntament. Estem treballant amb un rigor econòmic estricte. Tan estricte com el que ens exigeixen, sota la meva perspectiva, els moments que vivim així com el compromís de dur a terme una bona gestió pública que hem adquirit amb la ciutadania.

En cap cas això ha de significar, com crec que estem demostrant, una renúncia a continuar desenvolupant actuacions que ens permetin disposar de nous equipaments, millorar els nostres espais públics o posar nous serveis a l’abast de la ciutadania. Els beguetans i beguetanes em consta que esperen de nosaltres que treballem en positiu, no que ens quedem de braços creuats esperant a que amaini la tempesta. I així ho estem fent.

Aconseguir-ho significa en tot cas picar més portes d’altres administracions, redoblar l’esforç a l’Ajuntament per a maximitzar el capital del que disposem i, en definitiva, incrementar el treball municipal. Aquesta és la única clau.