Aquest passat mes de novembre, l’Ajuntament aprovava les ordenances fiscals per al 2015. L’aposta del consistori ha estat ferma: rebaixa de l’IBI, congelació de la resta d’impostos i promoció de mesures com l’exempció del pagament de plusvàlues en determinats casos, com ara la dació en pagament.

 

Malgrat que alguns ja comencen a parlar de recuperació econòmica, la veritat és que aquesta està arribant d’una manera molt lenta i, de moment, no repercuteix en les economies domèstiques. La situació encara és difícil per a moltes famílies que tenen problemes per poder fer front a totes les despeses. La situació, però, tampoc és millor per als ajuntaments, que ens els últims temps han vist reduïts bona part dels seus ingressos i, en canvi, s’han hagut de doblar esforços per mantenir els serveis a la ciutadania.

No obstant tot això, des del consistori s’ha apostat de manera decidida per no augmentar, en la mesura del possible, la pressió fiscal sobre els ciutadans. Per a l’Ajuntament no ha estat fàcil, donat que la rebaixa de l’IBI aprovada suposa deixar d’ingressar 81.000 €.

En aquests moments, a Begues ens trobem en ple procés d’actualització cadastral, aprovat el 2009, però en el qual no podem aplicar cap coeficient reductor fins que el “Ministerio de Economía” no ho autoritzi. Quan això passi podrem acollir-nos a una revisió cadastral automàtica, però fins aleshores hem decidit rebaixar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que, a diferència del que s’ha fet a d’altres poblacions, a Begues baixarà un 2,6 %, reduint el tipus impositiu del 0.77% al 0,75%.

Sabem que la baixada de l’IBI suposarà una reducció important dels ingressos municipals, però treballem de valent per tal que aquest fet no afecti al nombre ni a la qualitat dels serveis que s’ofereixen actualment a la ciutadania.

El nostre compromís és estar al costat, sobretot, de totes aquelles persones que passen per situacions de grans dificultats. Els darrers temps són moltes les famílies que han de fer front als seus deutes amb la pèrdua de la vivenda, una situació prou complicada com per a sobre afegir-hi el pagament de les plusvàlues. Aquest és un dels casos per als quals s’ha aprovat una exempció en el pagament d’aquest impost.

En moments com aquests, en que cal prendre decisions que afecten directament a la ciutadania, cal deixar de banda els avantatges que podria suposar per a les finances municipals una pujada d’impostos i pensar més que mai en les persones. Perquè la nostra responsabilitat és continuar treballant en polítiques socials i d’ocupació, però sobretot en fer tot el que estigui a la nostra mà per assegurar-nos de mantenir i, si és possible millorar, la qualitat de vida dels beguetans i beguetanes. Aquest és el nostre compromís amb la ciutadania i estic convençuda que amb esforç i treball ho aconseguirem.