El treball escrupolós fet amb els pressupostos ens permet afrontar la seva ampliació

 

Si em pregunten per on crec que ha de començar el treball d’una administració pública diria, sens dubte, “per una gestió curosa dels recursos”. Si no vetllem en primer lloc pels diners que pertanyen al conjunt de la ciutadania, difícilment podrem fer front, per molt necessaris que siguin, als projectes que ens plantegem. Aquesta mateixa filosofia que la gran majoria dels beguetans i beguetanes de ben segur que apliquen a les seves economies domèstiques, és la que apliquem a l’Ajuntament.

Fruit d’aquest treball en l’àrea econòmica, en el ple municipal celebrat aquesta setmana hem pogut aprovar inicialment un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari per a incorporar el romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici passat. Dit d’una altra manera: el que hem aconseguit estalviar de la previsió de despesa de l’any passat, podrà ser emprat aquest 2018 en tota una sèrie d’actuacions que complementen i enriqueixen els nostres comptes públics.

No voldria que es mal interpreti aquesta actuació. No, a Begues no ens sobren els diners. El pressupost municipal que elaborem cada any s’ajusta en primer lloc i de manera estricta a les necessitats generals de la població i a garantir els serveis que oferim. A partir d’aquí duem a terme un esforç en la recerca de subvencions i en l’aprofitament dels recursos propis per tal de poder generar aquest romanent que ens permeti anar més enllà.

Es tracta en tot cas d’una operació important. Parlem d’1.747.000 € que, per a un municipi com Begues, és una quantitat molt important. Només hem de veure la quantitat de projectes als quals podrem fer front. Seran un total de 70 les partides que destinarem a diferents actuacions entre les que podem destacar, per la quantitat que suposen, els 300.000 € que es reserven per al moment en que siguin necessaris en el desviament de les línies d’alta tensió; els 220.000 € que van a parar a actuacions per millorar la mobilitat i la connexió entre els barris o els 200.000 € que permetran l’ampliació del cementiri municipal.

Tot això sense oblidar-nos d’altres prioritats com l’ocupació, a través d’una partida de 120.000 € per a crear plans d’ocupació que completin els que es creen a través d’altres administracions o actuacions necessàries per al manteniment i millora dels nostres equipaments i infraestructures (la reparació de la coberta de la llar d’infants, la millora de la pista de skate o l’ampliació de l’enllumenat de l’exterior del pavelló, entre d’altres).

No puc més que assegurar-vos que, davant del què podrem fer gràcies al treball realitzat en la gestió dels diners dels que disposem, sé que ha valgut la pena l’esforç realitzat en la contenció de la despesa. Ara podem recollir els fruits.