Una de les principals línies de treball de l’Ajuntament de Begues és la millora de les telecomunicacions i l’increment dels serveis dels que disposa el municipi.

 

No puc negar que com a responsable última del consistori una de les meves principals preocupacions és l’impuls als serveis dels que disposa la nostra vila. Les telecomunicacions són, especialment, una de les qüestions a les que dediquem més esforços. I es que no únicament hem d’aspirar a comptar amb aquells avantatges dels que es disposen a d’altres municipis. La voluntat última és apropar-nos a un model de “Ciutat intel·ligent” que ens permeti progressar social i econòmicament a través de les noves tecnologies.

En aquesta línia al llarg dels darrers temps hem aconseguit avenços significatius per a assolir una millora en aquest àmbit que properament podrem constatar. Permeteu-me que de moment no entri en excessius detalls al respecte, però per una senzilla qüestió de responsabilitat hem d’esperar a que els acords establerts siguin ferms per a explicar amb major profunditat la qüestió.

El que sí que us puc assegurar és que de la mateixa manera que recentment s’aconseguia el compromís per a l’extensió de la xarxa de gas natural, ara és el torn de millorar les nostres telecomunicacions.

Aquest no és en tot cas un àmbit senzill. Si depengués exclusivament de la voluntat del consistori us puc ben assegurar que ja fa molt de temps que al nostre poble disposaríem d’accés a totes les tecnologies. Però no depenem només de nosaltres i és únicament a través de converses, negociacions i molta feina de despatx que podem atreure a les companyies que presten aquests serveis.

En tot cas considero que és la nostra obligació posar tots els esforços que estiguin a les nostres mans per tal de que a Begues es pugui gaudir del major nombre de serveis possible. Incrementar els nivells de qualitat de vida dels que gaudim és clarament un dels principals objectius que tenim com a municipi, i aquesta fita passa necessàriament per una millora de les telecomunicacions.

Estic segura en tot cas de que aquest és el primer esglaó de tota una sèrie que es materialitzaran a mig termini. Begues està preparada per a donar un salt qualitatiu pel que fa als seus serveis.