La nostra tasca, com a Ajuntament, és estar al costat de les persones. Ho és sempre, i més encara en moments com aquests, en que la crisi econòmica afecta directament a les economies familiars.

 

Desenvolupar polítiques socials i oferir ajudes als que tenen menys recursos és necessari i un aspecte prioritari de la nostra gestió. Però, cal també mirar cap al futur i treballar en polítiques d’ocupació que permetin als beguetans i beguetanes trobar una solució definitiva a la seva situació econòmica.

Aquest mes de febrer hem posat en marxa un nou Pla Local d’Ocupació que ens ha permès la contractació de cinc persones per a la realització de diverses tasques al municipi. Durant el mes de març hi ha la previsió de formalitzar tres nous contractes de treball. Aquestes incorporacions no serien possibles sense el suport d’altres administracions com la Generalitat, la Diputació i l’Àrea Metropolitana que treballen amb l’objectiu de poder destinar recursos als municipis en benefici de la ciutadania.

Les polítiques d’ocupació, però, van molt més enllà de la creació directa de llocs de feina. Des del consistori també apostem per la formació com a eina bàsica per aconseguir incorporar-se al mercat de treball. Un clar exemple és el projecte “Enfeina’t” que posem en marxa a Begues aquest mes de març i que està adreçat, prioritàriament, a persones en situació d’atur. Creiem que aquest tipus de formació suposa un important recolzament per a tots aquells beguetans i beguetanes que estan sense feina, especialment per als més joves que, finalitzats els seus estudis i amb poca experiència laboral, acostumen a tenir més dificultats per a trobar el seu lloc en el mercat de treball.

Des del consistori apostem per projectes formatius que ofereixin la possibilitat a les persones aturades d’ampliar els seus coneixements per obrir-se a nous sectors professionals i, fins i tot, que els donin eines i recursos per a decidir, si s’escau, endinsar-se en el món de l’emprenedoria.

Des de l’administració local ratifiquem el nostre compromís de continuar treballant per aconseguir millorar la situació de molts beguetans i beguetanes que en aquests moments continuen sense feina. Continuarem treballant mirant, sempre, cap al futur.