L’Ajuntament de Begues ha donat llum verda a uns comptes públics centrats principalment en els serveis a la ciutadania

 

Els municipis i les seves necessitats evolucionen amb el temps. Per posar un exemple, no és el mateix el que requeria Begues fa 50 anys al que necessita avui en dia. Però no cal anar tan lluny per a entendre que les persones que tenim la responsabilitat de govern a l’Ajuntament establim polítiques concretes i prioritats diferents en funció de cada moment. Els pressupostos municipals per al 2020 aprovats aquest dimecres pel ple municipal en són un exemple.

Aquests comptes públics han estat dissenyats per a continuar fent avançar el nostre poble i, el que és més important, per a oferir noves quotes de benestar a les persones que hi vivim. Així, tot i mantenir l’esforç en polítiques que considerem irrenunciables relacionades amb la millora urbanística, la preservació del patrimoni o la sostenibilitat, el pressupost d’enguany posa especialment l’accent en els serveis públics.

Tinc el convenciment de que, després d’haver donat un enorme salt de qualitat en la nostra xarxa d’equipaments amb l’entrada en servei de del Centre Cívic El Roure i de la Biblioteca La Ginesta o l’inici de les obres del Centre de Prestació de Serveis per a la Gent Gran com a principals exponents, ara és el moment de portar més enllà l’atenció pública. D’aquesta manera, reforçarem i actualitzarem la plantilla municipal i invertirem partides destacades en el clavegueram, la recollida d’escombraries, l’enllumenat, el manteniment de camins, la piscina i el pavelló, el centre cívic i la biblioteca o en projectes relacionats amb possibles serveis futurs com la recollida porta a porta.

Aquests pressupostos inclouen també, entre les inversions destacables la creació d’un centre per a la recepció de visitants de la Cova de Can Sadurní o la creació del bar en el nou edifici dels vestidors del camp d’esports municipal. Però l’esperit principal que impulsa els comptes aprovats és, sens dubte, que els serveis que tenim siguin més i millors.

En conjunt ens trobem amb un pressupost de que consigna 9.627.000 € en despesa pública, un 7,8 % més que l’any passat, i que destinarà 819.000 € a inversions, amb un increment del 42 %. Aquestes són algunes de les xifres dels comptes per al 2020, uns comptes que són més que números. Estic segura que són una ruta per a continuar incrementant la nostra qualitat de vida.