Prendre decisions des d’una administració significa, sovint, decidir en contra de la pròpia voluntat o de la voluntat majoritària. Aquest és el cas del trasllat de la Festa de la plaça Lina Font.

 

Al llarg de més de dues dècades d’existència aquesta ha esdevingut una de les principals celebracions populars de les que es duen a terme periòdicament al nostre municipi. Però aquest mateix èxit ha estat, paradoxalment, el que ens ha obligat a prendre la decisió del seu trasllat.

Per sobre de la nostra voluntat de mantenir viva i al seu emplaçament la festa, se’ns imposa la realitat. Al llarg dels darrers anys tenim constància de l’assistència de més d’un miler de persones a la festa. Aquest fet entra directament en conflicte amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i on es marquen les mesures per a evitar danys en actes com aquesta festa i, concretament, s’estableix un aforament limitat a menys de 1.000 persones per a activitats d’aquesta naturalesa en un espai com el que ofereix la plaça. A més, s’especifica que l’espai hauria de quedar lliure d’obstacles com els que representen els jocs infantils o les tanques.

En conclusió: continuar celebrant la Festa Lina Font a la plaça seria incomplir amb el que dicta la llei.

No és necessari recordar algunes situacions del passat recent en què una celebració que incomplia amb les normatives establertes ha acabat esdevenint una tragèdia. Des de l’Ajuntament ni tan sols volem plantejar-nos aquesta possibilitat. Però hem de ser conseqüents amb el que dicta la legislació i amb la responsabilitat envers la seguretat ciutadana que ens atorga el nostre càrrec.

Davant d’aquesta realitat i, a contracor, ens veiem obligats a traslladar la celebració a la zona esportiva.

En tot cas, estem convençuts que les festes no només depenen de l’espai on se celebren. Són les persones que hi participen i les que les organitzen, les que fan possibles aquests esdeveniments. I aquest és un capital amb el qual encara comptem i que farà que la celebració sigui, un any més, tot un èxit.