A l’Ajuntament de Begues volem que aquells que més en saben ens ajudin a desenvolupar les millors actuacions possibles

 

Al llarg dels darrers temps hem pogut constatar algunes crítiques pel paper que des de l’Ajuntament se li atorga als tècnics i tècniques municipals. Així alguns consideren que no haurien de tenir protagonisme en el moment d’exposar determinades actuacions municipals o no haurien de tenir presència en òrgans consultius com la nova Comissió de Manteniment de Patrimoni i Estètica. Personalment no puc per més que, en primer lloc, defensar la competència i capacitat del personal tècnic amb el que comptem a l’Ajuntament de Begues. El grup de persones que treballen per al municipi des del consistori ha demostrat, i demostra dia a dia, la seva professionalitat.

Però a aquesta confiança hem de sumar també una voluntat de l’equip de govern municipal per despolititzar alguns àmbits del treball de l’Ajuntament. La Comissió de Manteniment de Patrimoni i Estètica és precisament un exemple perfecte d’aquesta voluntat. Es tracta d’un òrgan consultiu al que ens podem adreçar per tal que guiï les decisions que afecten al futur dels nostres bens patrimonials i a l’estètica dels espais públics. En ell comptem amb l’arquitecte municipal, la tècnica responsable de l’àrea de cultura i amb l’enginyer d’obres i projectes. A més la Comissió estarà formada per un representat de cadascuna de les entitats defensores del patrimoni local, com són el CEB i el CIPAG, i pel cap del Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona. Qui millor per defensar els interessos del municipi des del seu coneixement i la seva experiència i sense cap intromissió política en el sí dels seus debats i acords?

Malauradament, sovint, la política i els interessos partidistes poden jugar en contra dels interessos comuns. Tenim el recent exemple del debat d’investidura al Congrés dels Diputats per constatar com les sigles masses vegades es posen per davant de les voluntats populars i del benefici d’una població.

Que no se’m mal interpreti: no estic dient que els grups municipals juguin interessadament en contra de Begues. El que sí que afirmo és que en alguns àmbits, com en els òrgans consultius o en el desenvolupament d’actuacions concretes és millor comptar amb la veu dels experts que obrir-se al debat i a la discussió estèril, per molta bona intenció que hi hagi. Això no vol dir en cap cas que els grups polítics municipals que estem al govern o a l’oposició no podrem dir la nostra, ans al contrari. Els acords i propostes de resolució de la nova Comissió de Patrimoni estaran plasmats en un Informe no vinculant que servirà de base per al posterior debat polític dintre dels diferents òrgans municipals com són la Junta de Portaveus, Comissions Informatives o Plens municipals.

Al llarg dels darrers anys ens hem esforçat per tal de promoure un canvi en les dinàmiques de treball que estaven establertes a l’Ajuntament. Els càrrecs electes volem ser transmissors de la voluntat majoritària a Begues i donar espai als treballadors i treballadores municipals per tal que aquests realitzin les seves aportacions i enriqueixin aquesta voluntat. Els resultats obtinguts en aquest temps em fan sentir orgullosa d’haver optat per aquesta via. Aquell càrrec electe que presumeixi de ser capaç d’opinar i decidir per sí sol sobre tots els àmbits que impliquen la política municipal s’enganya i enganya als demés. Els pobles es construeixen amb el treball de molts i, especialment, amb el d’aquells que més en saben.