Des de l’Ajuntament de Begues continuem desenvolupant actuacions que permeten que el nostre poble sigui un lloc cada cop més segur

 

L’alta presència de cases i urbanitzacions fa que a Begues, de manera puntual però persistent, ens haguem de preocupar pels creixements dels robatoris a les llars. Aquesta és una inquietud que des de l’Ajuntament compartim i que tenim sempre molt present, especialment quan arriben períodes de vacances com és l’estiu. Tenim per aquest motiu marcada com a prioritat treballar de manera constant en desenvolupar totes aquelles actuacions que ens permetin incrementar els nivells de seguretat. Sense anar més lluny, enguany implantarem un sistema de detecció de matrícules que ens ajudarà, per exemple, a tenir un millor control sobre qui s’ha mogut al voltant d’alguna zona en la que s’hagi produït un robatori.

Aquesta actuació se suma a les càmeres de les que ja disposem a la via pública, al treball en coordinació que realitza el nostre cos de la Policia Local amb els Mossos d’Esquadra o als recordatoris que realitzem periòdicament per a demanar la col·laboració ciutadana i per prendre mesures d’autoprotecció. El missatge que m’agradaria transmetre a totes aquelles persones que sentin algun tipus de neguit al respecte és que posem tots els mitjans al nostre abast per tal de mantenir la seguretat ciutadana en els majors nivells i que seguirem en aquesta mateixa línia.

M’agradaria fer també extensiu aquest missatge a les situacions relacionades amb el vandalisme. Begues és un municipi tranquil, la qual cosa provoca que les actuacions incíviques cridin encara més l’atenció. Aquest és un aspecte de la seguretat ciutadana sobre el qual també tenim una especial atenció. Des de l’Ajuntament creiem que una bona convivència neix, en la seva base, pel respecte per la propietat dels veïns i veïnes i dels bens municipals. Siguem curosos a la via pública perquè, en definitiva, quan estem al carrer estem també a casa nostra.

Finalment només voldria tornar a recordar la importància que té que tots siguem actius en aquestes qüestions. Quan pensem que estem presenciant un delicte o un acte de vandalisme, senzillament hem de trucar a les forces de seguretat. Al cap i a la fi, és per l’interès de tothom.