Els serveis socials municipals han assumit un sobreesforç per tal de poder atendre les noves necessitats

 

La vulnerabilitat social és una realitat que ens envolta i de la que sovint no som prou conscients. Treballar des d’un ajuntament permet conèixer en primera línia una part important dels problemes que pateixen moltes persones en àmbits com l’habitatge, la salut física i mental, les dificultats econòmiques, les dependències i tants i tants problemes que ens poden tocar un dia experimentar en primera persona. Són situacions que amb massa freqüència es viuen en la intimitat i que ens esforcem per fer sortir a la llum per a poder ajudar en la seva solució.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha endurit en alguns casos situacions que ja eren molt complexes. Els serveis socials de l’Ajuntament de Begues han hagut d’afrontar l’atenció que ofereixen a través de serveis essencials com poden ser l’atenció domiciliària, la garantia dels subministraments bàsics i de l’alimentació, el suport per a mantenir els habitatges o per poder accedir al transport, entre molts altres.

Des del passat de març un dels àmbits del treball municipal en el què hem posat un major èmfasi han estat els nostres serveis socials per tal d’abordar les necessitats que ha acompanyat el coronavirus. Sempre hem dit que l’actuació de l’Ajuntament ha de tenir en consideració tant els projectes a mig i llarg termini com totes aquelles qüestions imprevistes que sorgeixin, fins i tot quan són d’aquesta magnitud. Al nostre voltant, tot i que no es vegi a simple vista, trobem molts veïns i veïnes que pateixen i s’angoixen pel seu futur.

Ara més que mai és imprescindible que ens preocupem per les persones que més ens necessiten. Així ho entenem en el conjunt de polítiques que desenvolupem i així es reflecteix també en l’aprovació d’unes ordenances fiscals per al 2021 que s’adapten a la greu situació actual per a vetllar per a les persones que més pateixen.