Recentment hem fet públics diferents documents que ajuden a que tots els veïns i veïnes puguin conèixer de primera mà l’acció de govern a Begues

 

Des de la meva arribada a l’alcaldia la transparència ha estat una de les principals prioritats que ens hem marcat a l’Ajuntament de Begues. En primer lloc perquè crec que és una responsabilitat de tots els càrrecs públics permetre que la ciutadania conegui què es fa i com es fa. Però, a més, perquè crec que és fonamental que els veïns i veïnes i les seves administracions caminin de la mà. Creiem que l’acció municipal és més forta i més ajustada a les necessitats de la població quan la ciutadania pot participar-hi directament.

En aquest sentit darrerament hem promogut dues actuacions que crec que són cabdals. Per una banda hem publicat i hem donat a conèixer el nostre Programa d’Actuació Municipal (PAM) en el qual hem consignat prop d’un centenar de propostes que ens comprometem a desenvolupar al llarg dels propers quatre anys. Es tracta d’un full de ruta que afecta a tots els àmbits de la vida del municipi i que ens ajuda a continuar definint el model de municipi envers el qual caminem. Gràcies a la publicació del PAM qualsevol persona pot constatar quins són els nostres compromisos i quin és el grau d’assoliment que haurem aconseguit al final del mandat. Treballarem doncs amb uns objectius clars i establerts des del primer dia.

A aquest programa hem d’afegir la recent publicació de les Cartes de Serveis de 16 serveis municipals. Aquests documents estan destinats a promoure la qualitat dels serveis que ofereix l’Ajuntament exposant en què consisteixen. Però, a més, i crec que aquest és un fet destacable, la idea última és que els propis beguetans i beguetanes puguin opinar i dir la seva sobre com podem millorar aquests serveis. Al cap i a la fi és lògic que la ciutadania pugui incidir directament en allò que els afecta en el dia a dia.

Si mirem enrere, als darrers anys, estic convençuda que podem constatar el treball realitzat per a que les portes de l’Ajuntament estiguin més obertes i sigui més fàcil accedir a l’acció de govern que desenvolupem. Des de les xarxes socials, el web municipal, la retransmissió dels plens, el treball al portal de transparència, el butlletí municipal o aquest mateix espai per a contactar amb el treball que realitzo com a alcaldessa, són moltes les actuacions que exemplifiquen aquesta voluntat. Podeu comptar amb el meu compromís de que no deixarem de treballar en aquesta línia.