Gràcies a una gestió econòmica curosa dels recursos públics, podem assumir al voltant de 150 despeses extraordinàries

 

Aquest dimecres aprovàvem la incorporació a la despesa pública, a través de dues operacions de crèdit, de prop de 2.200.000 € de romanent municipal. Dit d’una manera més planera: hem sumat al pressupost municipal més de dos milions d’euros que s’havien aconseguit estalviar gràcies a la gestió que fem des de l’Ajuntament dels fons públics.

Es tracta d’una quantitat considerable per a un municipi de les nostres dimensions que fa possible afrontar fins a 150 actuacions. Entre aquestes m’agradaria destacar aquelles que ens permetran resoldre el deute existent per al finançament de la creació del Centre Cívic El Roure, per un import de poc més de mig milió d’euros, o la dotació per a atendre a les obligacions per sentències contràries a l’Ajuntament corresponents a equips de govern anteriors a favor de la Immobiliària Club de Begues (130.000 €) i d’AENA (284.000 €). A més, també paguem una part de les obres del Centre de Prestació de Serveis per a la Gent Gran que actualment es duen a terme (330.000 €). Són inversions importants per la quantitat, però també perquè gràcies a elles garantim el sanejament futur dels comptes de tots els beguetans i beguetanes.

En tot cas les actuacions previstes van molt més enllà de les nostres obligacions econòmiques. Impliquen també el finançament d’actuacions com el manteniment de les franges forestals o el desenvolupament de millores als centres educatius, noves millores als equipaments esportius o l’establiment d’un procés de participació ciutadana. Són en el seu conjunt una sèrie de millores que afecten d’aquesta manera al conjunt d’àrees del consistori.

M’agradaria destacar en tot cas entre aquestes despeses previstes algunes com la creació d’un estudi de les necessitats dels joves de Begues, el pla per definir les futures ampliacions de la zona esportiva o la previsió, a expenses de rebre el suport dels fons FEDER, de desenvolupar un projecte que potenciï les visites a la Cova de Can Sadurní i posi en valor el nostre patrimoni. Crec que són inversions que posen de rellevància algunes de les prioritats per a l’Ajuntament com són els nostres joves, els equipaments esportius o el patrimoni local.

Sempre hem posat una gestió econòmica responsable a la base de l’acció municipal ja que entenem que els millors projectes poden quedar només en un esborrany sobre el paper si no es compta amb els diners necessaris per a fer-los realitat. És una qüestió així de senzilla. Per això hem buscat optimitzar en tot moment els nostres recursos alhora que hem cercat el suport d’altres administracions en forma d’ajuts o subvencions. Ara aquest esforç dona els seus fruits.