Davant dels incidents que es registraven en la darrera celebració de la Castanyada l’Ajuntament ha pres mesures contundents

 

Ser jove a Begues no sempre és senzill. De la mateixa manera que la nostra situació geogràfica ens ofereix tota una sèrie de beneficis, també suposa algunes renúncies i inconvenients. Al nostre poble tenim molts atractius en forma de patrimoni, entorn i, en general, de qualitat de vida però pel que fa als joves aquests conviuen amb la dificultat d’accedir a l’oferta d’oci nocturn que sí que tenen a d’altres municipis.

Aquest fet ha estat un motiu de preocupació constant per als responsables municipals. No únicament perquè ens agradaria que els nostres joves gaudeixin de tots els serveis i formes de diversió possible, sinó també pel perill que en determinats moments suposa que vagin a buscar aquest lleure nocturn en d’altres poblacions. Ens preocupa la combinació de nit, joventut, cap de setmana i alcohol. Per aquest motiu l’Ajuntament de Begues s’ha implicat en l’organització en dates assenyalades de festes per als joves.

Malauradament aquestes festes han perdut en els darrers temps una part important del seu sentit. Per una banda ja no s’adrecen exclusivament al col·lectiu juvenil de Begues donat que es veuen desbordades per la presència de persones arribades d’altres municipis convocades a través de les xarxes socials. I per una altra tampoc suposen una tranquil·litat per al conjunt de la població ja que aquesta massificació ve acompanyada de consum d’alcohol al carrer, borratxeres, aldarulls, trencament de mobiliari urbà i actituds incíviques.

Arribat doncs a aquest punt ens hem vist en la necessitat de prendre mesures contundents. Així hem establert un pla de xoc que s’inicia amb la realització de controls d’alcoholèmia i amb un enduriment de la persecució del consum d’alcohol a la via pública. De la mateixa manera estem en coordinació amb els Mossos d’Esquadra per tal d’incrementar la presència policial en aquestes celebracions. Hem de dir prou a determinats comportaments provocats en bona mesura per l’acumulació de gent en aquests actes lúdics. I la mesura més efectiva per aconseguir-ho és deixar clar que Begues no és un municipi on “tot s’hi val”.

No voldria que aquestes decisions, i les que puguin venir, siguin enteses com a una restricció a les llibertats de ningú. Precisament perquè volem que es respecti la llibertat dels joves de Begues a gaudir de les seves festes i la dels veïns i veïnes al seu descans i tranquil·litat, prendrem totes les decisions que siguin necessàries.