A l’actualitat l’Ajuntament de Begues treballa en assumir els reptes de la llei de transparència

 

Sens dubte un dels grans triomfs del funcionament de la nostra democràcia és el treball dut a terme al voltant de la transparència. Les administracions, a dia d’avui, estem molt més obligades a retre comptes que 10 anys enrere i aquesta és una notícia excel·lent. De fet, des de l’Ajuntament de Begues ens sentim totalment involucrats amb aquesta nova manera de treballar. Ahir mateix érem el primer ajuntament català que aconseguia aplegar en una mateixa sessió de treball Diputació de Barcelona i Generalitat per explicar a càrrecs electes i tècnics municipals els detalls de la llei de transparència.

En tot cas, com totes les bones notícies, aquesta major facilitat per accedir als ajuntaments també comporta alguns inconvenients.

A l’actualitat el propi Ajuntament de Begues pateix alguns d’aquests efectes secundaris. La implantació de mesures tan ambicioses suposa necessàriament un període d’adaptació en el que ens trobem experimentant ajustos i desajustos. Malauradament, en aquests moments, no sempre podem acomplir amb els terminis fixats.

“Doncs, per què no es contracten més treballadors per assumir aquests nous reptes?”, podríeu dir. Tornem a topar-nos aquí amb les incongruències de la legislació: la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del govern espanyol limita la nostra despesa en aquest sentit.

Dit d’una altra manera: amb els recursos que ja teníem hem de cobrir noves necessitats.

Sortosament comptem amb la solidaritat d’altres administracions més properes, i per què no dir-ho, més sensibles amb les problemàtiques que vivim els ajuntaments. M’agradaria fer un especial esment als plans d’ocupació que duem a terme amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Gràcies a aquests ens podem evitar acabar totalment ofegats amb les restriccions que ens proposen des de Madrid.

En definitiva: el camí cap a la transparència no és tan senzill i planer com ens agradaria, ja no per una manca de voluntat política que crec que està sobradament demostrada en el cas de Begues. Aquest és un procés on, assumim-ho, la dificultat primera està en els recursos que ens permeten tenir a la nostra disposició.