Entre els projectes més destacables que ens esperen amb l’inici de curs, aquest proper mes de setembre, trobem els horts urbans situats als terrenys de l’antic cinema Goula.

 

En la creació d’aquests horts podem trobar un dels exemples més evidents del tipus de gestió que ens demana l’actual moment i que dia a dia ens esforcem per promoure des de l’Ajuntament. Als horts urbans es donen la mà bona part dels eixos principals de la nostra política municipal. En ells s’uneixen l’esforç per la recuperació d’espais públics, l’aposta per polítiques sostenibles i, el que potser és encara més fonamental, contribuïm a elevar una mica més la qualitat de vida del nostre municipi.

Si alguna cosa ens caracteritza a Begues és precisament aquesta voluntat de viure dia a dia millor. Aquells nascuts a la vila són ciutadans acostumats a aquesta aspiració i aquells que l’han triat per a residir ho han fet, en bona mesura, per aquesta mateixa qualitat de vida que podem oferir. Per aquest motiu és fonamental que, lluny de conformar-nos amb el que ja tenim, treballem per a conservar-ho i ens esforcem en ampliar-ho.

Els horts urbans ens oferiran, a més d’una millora del nostre entorn, una experiència lúdica i mediambiental única. Els ciutadans que es beneficiïn directament d’aquesta proposta tindran accés a un estil de vida més saludable i variat. I la resta ens podrem beneficiar indirectament amb l’enriquiment del nostre paisatge.

Tot i les dificultats econòmiques no renunciem a establir un nou model de municipi. Estem segurs que és molt el que podem fer, més enllà del que ja hem aconseguit, per tal de fer que Begues continuï progressant. Al setembre continuarem fent un pas més en aquest sentit.