Aquest 2018 s’hauran renovat aproximadament 3,5 nous kilòmetres de la xarxa d’abastiment d’aigua potable

 

Des del moment en el que assumia l’alcaldia de Begues em plantejava com a una de les principals prioritats de l’Ajuntament la millora dels serveis que tenim al nostre abast els beguetans i beguetanes. Aquest compromís va més enllà d’aquells serveis que ofereix directament el consistori o que formen part de les nostres competències. Entenem que som l’administració que vetlla per allò que afecta de manera més directa als nostres veïns i veïnes i per aquest motiu actuem en major o menor mesura en tots els àmbits del dia a dia del poble.

Al llarg d’aquest temps hem aconseguit, gràcies a nombroses gestions, trobades i reunions un salt qualitatiu en els serveis que crec que és fàcil de constatar. Per esmentar només algunes de les fites assolides, comptem amb algunes com l’arribada del gas natural a totes les llars del municipi, la instal·lació de la fibra òptica o l’increment del 40% de la freqüència dels autobusos. A totes aquestes voldria també sumar les millores que any rere any experimenta la xarxa de distribució d’aigua i que enguany assolirà un nivell molt destacable.

Quan tanquem el 2018 hauran estat prop de 3,5 els kilòmetres de canonades substituïts i haurà quedat enllestida la implantació del sistema de la telelectura a tota la població. Aquestes millores se sumaran a les ja realitzades a la xarxa al llarg dels darrers anys que permeten que el nostre poble es trobi entre els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona amb un menor nombre de pèrdues d’aigua amb un 2%, molt per sota del 8% de mitjana. Gràcies a aquest treball d’Aigües de Barcelona s’han reduït considerablement els talls de subministrament i comptem amb una distribució d’aigua que garanteix que són els mínims els recursos que es malbaraten. Ens hem de felicitar tots i totes de que sigui així.

No voldria deixar d’esmentar que aquest és un servei mancomunat a través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del qual ens beneficiem especialment els municipis més petits. Difícilment podríem accedir a una xarxa d’aquesta qualitat sense la solidaritat entre les diferents poblacions. Junts sempre som més. I en aquest sentit també s’ha de subratllar la tasca social que realitza Aigües de Barcelona a través del seu fons de solidaritat destinat a evitar que les famílies en situació de vulnerabilitat es puguin quedar sense subministraments bàsics.

Sempre hem dit que Begues és un lloc magnífic en el qual viure i que està a les nostres mans que cada vegada ho sigui encara més. Gràcies a la millora dels serveis dels que gaudim, estic convençuda que estem en el camí per a fer-ho possible.