Una de les principals obligacions d’un municipi es troba en aconseguir un model que permeti la convivència del trànsit rodat amb els vianants i ciclistes.

 

En aquest sentit Begues pateix un dèficit històric al Camí Ral. En tot cas, aquest mateix divendres farem un pas endavant decisiu per a assolir el que anomenem la “pacificació” d’aquesta via amb la presentació als veïns afectats de les bases del projecte de reordenació del camí i de l’equip responsable de la seva redacció.

A través aquesta trobada la voluntat municipal és aconseguir un doble objectiu: que el projecte es beneficiï de les aportacions d’aquells que es veuran afectats de manera directa i que els propis veïns comencin a tenir una idea del que suposarà un cop finalitzada la reordenació de la zona. Aquesta significarà, molt probablement, un treball que inclourà la incorporació de passos elevats, de cruïlles més segures o de senyals reductors de velocitat. Però més enllà de les mesures més evidents i visibles, serà un treball que suposi una nova forma d’entendre el Camí Ral.

Aquesta és una actuació que s’emmarca en el conjunt de polítiques municipal desenvolupades per a incrementar la nostra qualitat de vida. I per assolir noves quotes en la millora del nostre dia a dia, un dels eixos fonamentals és la manera en la que entenem la via pública. Els espais que compartim han de ser cada cop menys simplement una zona de trànsit per a esdevenir veritables punts de trobada i zones de passeig.

Per assolir-ho haurem d’assumir molt probablement alguna renúncia en la comoditat que ens ofereix el transport motoritzat. Però, per les seves pròpies característiques, Begues és un municipi que es mereix créixer i desenvolupar-se prenent a les persones, i no als cotxes, com a unitat de mesura per a la construcció dels seus espais públics.