El consistori impulsa un conjunt de mesures d’estalvi energètic i de foment de les energies verdes

 

A Begues estem especialment sensibilitzats amb el futur del nostre planeta i amb la preservació dels nostres recursos naturals. Només hem de mirar al nostre entorn, al marc privilegiat que ens envolta, per entendre aquest interès. El nostre és un municipi que gaudeix d’una proximitat a la natura envejable i, des de l’Ajuntament, som conscients de que aquest és un dels nostres principals actius. Per aquest motiu estem desenvolupant tota una sèrie d’actuacions que ens situen al capdavant del conjunt d’administracions pel que fa a la racionalització que fem dels recursos.

Entre els exemples recents amb els que comptem trobem com Begues ha esdevingut el primer municipi del Baix Llobregat que s’ha associat a la cooperativa Som Energia per a disposar d’energia verda, energia provinent de fonts renovables, naturals i inesgotables. En un primer moment destinarem aquesta energia a l’escola Sant Cristòfor, però treballem amb la idea de fer extensiu aquest procés a d’altres equipaments municipals.

Precisament, i pel que fa a l’escola, hem signat un conveni per a participar del programa Euronet 50/50. Mitjançant aquest projecte, com a ajuntament ens comprometem a abonar els diners al centre equivalents als que aquest aconsegueixi estalviar en el consum energètic. Aquests seran dedicats a actuacions formatives i a l’aplicació de noves mesures d’estalvi. Dit d’una altra manera: incentivarem la reducció en el consum.

I en tercer lloc m’agradaria esmentar, també en la línia de l’estalvi energètic, els primers resultats aconseguits de l’aplicació de l’auditoria que realitzàvem amb la Diputació de Barcelona del consum que duem a terme des dels equipaments municipals i l’enllumenat públic. No podem sentir-nos més satisfets de les mesures preses per optimitzar la despesa elèctrica ja que, amb les estimacions amb les que comptem, podríem arribar a estalviar fins a 40.000 € anuals.

Com podeu constatar estem posant tot el nostre esforç a ser part del canvi que necessita el nostre món. Quan estem parlant de l’ús dels recursos del planeta es fa certa aquella frase que diu que “si no formes part de la solució formes part del problema”. No volem que aquest sigui el cas del nostre poble i, més enllà de mesures que siguin simplement cosmètiques hem decidit involucrar-nos de ple.

M’agradaria animar a tothom a participar d’aquesta idea de racionalització i estalvi energètic. Perquè el de la preservació del planeta és un repte que només podem assolir entre tots.