Tot i el que hem assolit en matèria de transport públic, des de l’Ajuntament continuem insistint en aconseguir més millores

 

Fins a la tardor de l’any 2015 el nostre municipi comptava únicament amb 14 expedicions diàries de dilluns a divendres de la línia de bus 902. Fruït d’un intens treball de sol·licituds, trobades i negociacions amb la Generalitat de Catalunya, en aquell moment es va aconseguir una ampliació del recorregut per cobrir més nuclis del nostre poble i 4 noves expedicions per reforçar els moments de major ús. Tot i l’avanç assolit, no ho vam considerar prou i es va continuar insistint de manera reiterada i, dos anys més tard, vam aconseguir 10 expedicions més d’anada i 10 més de tornada assolint una reducció notable en els temps d’espera. Però encara no ens sentíem satisfets i perseverant en les reivindicacions conjuntes dels municipis de la segona corona de l’àrea metropolitana, des de l’1 de gener del 2019 disposem d’una tarifa plana que s’aplica a tots els títols a excepció de la T-16 i la T-Rosa.

Si fem un repàs als darrers cinc anys podem afirmar que hem impulsat i consolidat una important millora en el transport públic a Begues. En tot cas també som plenament conscients que no hem assolit els nivells que l’Ajuntament i el conjunt de la ciutadania desitgem per al nostre poble. Per aquest motiu en cap moment hem deixat de banda les demandes en aquest sentit. Sense anar més lluny, recentment he fet arribar una nova petició de millores al director general de Transports i Mobilitat, David Saldoni, en la qual destaco com a properes fites a assolir la incorporació de la T-Rosa i la T-16 a la tarifa plana metropolitana; una millora en la freqüència de pas els caps de setmana; l’establiment del servei de Nit Bus i un reforç de la franja entorn a les 15 h.

El model de municipi que estem construint a Begues necessita d’un transport públic a l’alçada d’unes necessitats cada cop majors. Des de l’Ajuntament ens estem esforçant des de fa temps per impulsar una mobilitat més sostenible, promovent una àmplia xarxa de carril bici i prioritzant la presència de vianants en els principals eixos de la població. Necessàriament aquesta idea precisa d’un servei de bus que estigui a l’alçada de la resta d’esforços de la població.

Haig de reconèixer que en aquest camí recorregut hem comptat amb la complicitat dels diferents responsables dels transports de la Generalitat amb els quals hem coincidit. No hagués estat possible de cap altre manera. Confiem que aquesta sensibilitat envers les nostres necessitats en qüestió de serveis ens permeti continuar avançant. Per la nostra part tenim el compromís de no deixar de fer de la qüestió una de les nostres primeres prioritats.