L’actuació ha estat un dels principals imprevistos als quals hem hagut de fer front en els darrers anys

 

Una part de l’acció municipal és previsible i planificable. Podem crear plans concrets, desenvolupar projectes, cercar de manera acurada el finançament que necessitem… Podem, al cap i a la fi, treballar sobre un pla d’acció com és en el nostre cas el Programa d’Actuació Municipal (PAM) en el qual hem plasmat els nostres compromisos amb el poble de Begues per als propers quatre anys de mandat.

Però és ben cert que també existeix una part del treball del consistori que no podem preveure. Hem de responsabilitzar-nos de situacions imprevistes i actuar de la manera més adequada per a trobar les solucions necessàries. Els darrers anys han estat especialment intensos pel que fa a aquests tipus d’actuacions. Per una banda ens hem trobat amb la pandèmia que ha provocat que apareguin noves necessitats —sanitàries, econòmiques, socials i de nous serveis— i que el mateix Ajuntament hagi hagut d’adaptar la manera en la qual treballa.

A aquesta situació compartida per totes les administracions, en el cas de Begues hem sumat la necessitat d’afrontar els greus desperfectes provocats pel temporal Glòria i pels aiguats que el seguien.

En aquest sentit, un dels reptes més importants que hem hagut d’assumir han estat les obres de reparació de la pista a Torrelles, que es troben en la seva recta final. Aquest projecte ha esdevingut sense que hi hagués una previsió i tampoc una reserva econòmica prevista. Estem parlant d’una despesa de prop de 400.000 € en una via de titularitat municipal que havíem d’afrontar de manera urgent. Afortunadament, un cop més gràcies a la perseverança i a un important treball de gestió municipal, i amb la col·laboració i la complicitat de la Generalitat de Catalunya, que aportarà 175.000 €, aquestes obres seran una realitat.

Hem pogut sobreposar-nos a aquestes situacions inesperades gràcies al treball previ de gestió rigorosa dels fons públics que hem dut a terme al llarg dels darrers anys, prenent mesures difícils que no sempre han estat ben acceptades per la ciutadania, en som plenament conscients. Però davant de situacions excepcionals a vegades cal prendre decisions dures, per impopulars que puguin ser.

Actualment, el nostre ajuntament disposa d’unes arques públiques sanejades i amb un baix endeutament que ens garanteix poder assumir els compromisos que hem adquirit per a la població i, alhora, estar preparats davant del que hagi de venir.