L’any que comencem serà un any en el que culminaran alguns projectes destacats i en el que es seguirà mantenint la intensitat del treball municipal.

 

Els espais públics, tant equipaments com via pública, han estat i són una de les principals preocupacions de l’actual legislatura. Sense anar més lluny, el tram final del 2014 ha vingut marcat per la inauguració de la biblioteca La Ginesta i del centre cívic El Roure o l’inici de les obres a la rotonda de Cal Vidu. I aquest 2015 continuarà en bona part en aquesta mateixa línia de treball municipal.

En alguna ocasió anterior ja m’he referit a la voluntat d’aquest Ajuntament de, malgrat els temps difícils que ens han tocat, assolir un salt en la qualitat de vida de la que gaudim a Begues. I aquest salt passa necessàriament per disposar de millors i més serveis que ens poden oferir uns equipaments municipals adequats i per disposar de carrers, vies i places que ens ajudin a conviure de manera més harmoniosa.

Per tal de donar continuïtat a aquesta idea al llarg de l’any que tot just hem començat aquest mateix mes estan previstos diferents treballs com aquells que afectaran al Petit Casal o a la plaça Camilo Riu. A aquests sumarem d’altres actuacions destacables entre les que m’agradaria posar de rellevància la creació dels horts urbans. I és que els horts, juntament amb l’ampliació del corral de Mas Ferrer, ens permetran continuar aprofundint en les nostres arrels i mantenir el just equilibri entre el desenvolupament i la tradició que forma part del nostre ADN.

Els treballs als espais comuns tindran la seva continuïtat més enllà d’aquest mes de gener. Molt aviat, per exemple tenim previst l’ inici d’alguns arranjaments a la zona esportiva, concretament a la millora del terreny de joc i a la col·locació de noves tanques.

No voldria en tot cas tancar aquesta enumeració sense destacar l’aprovació definitiva que tindrà lloc del projecte de reurbanització del Camí Ral. Tot i que no serà una obra que veurem finalitzada aquest curs, sí que posarem els fonaments definitius per a l’elaboració d’una proposta que permetrà la priorització dels vianants en una de les vies principals del nostre municipi.

Serà doncs aquest 2015 també un any intens, com ho ha estat l’any 2014. Però el tancarem, de ben segur, amb el convenciment de que, malgrat la crisi econòmica i la resta de dificultats que podem haver trobat, hem assolit un progrés real i palpable des de la nostra població.