La gestió econòmica de l’Ajuntament és un dels aspectes dels que més ens podem enorgullir

 

L’inici d’un any és sempre un bon moment per avaluar la situació econòmica d’un municipi. Comencen en aquestes setmanes a aplicar-se els nous pressupostos municipals i, amb aquests comptes a la mà, podem saber molt sobre com es fan les coses a un Ajuntament. Pel que fa al cas de Begues la gestió econòmica és un dels aspectes que em fa sentir més orgullosa. Per a les persones que formem l’equip de govern una de les principals prioritats és la manera en que tractem els diners que són de tots i de totes. Perquè per a nosaltres és la base de la nostra actuació de govern.

Al llarg dels darrers anys hem posat tots els esforços en pagar puntualment a les empreses proveïdores, en reduir el deute municipal a través de l’estalvi, en promoure mesures com la rebaixa en la despesa d’energia i en aconseguir noves vies d’inversió i de finançament. No ha estat una feina senzilla. Ens hem trobat pel camí amb impediments com l’aplicació per part del govern de l’Estat de mesures com la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), per posar un exemple sagnant. Però tot i així arribem a aquest 2018 amb unes xifres a la mà que ens refermen en les decisions presses.

El deute municipal s’ha reduït des del 2010 a la meitat i ho hem aconseguit sense haver de renunciar a millorar la qualitat dels serveis que oferim ni a realitzar inversions que estem convençuts que són necessàries per a la nostra vila.

Els pressupostos d’enguany són un clar exemple d’aquesta realitat. Per al 2018 presentem uns comptes públics que ens permeten continuar avançant en algunes de les principals línies que ens hem marcat: potenciar els serveis municipals, buscar totes les vies al nostre abast per a la inversió i reduir tot el possible la pressió fiscal sobre la ciutadania.

Ens trobem d’aquesta manera amb uns comptes que destinen un 44% de la despesa a la prestació de serveis, sense incloure les despeses de personal; un pressupost que incorpora actuacions com ara la creació de nous vestidors al camp de futbol, la instal•lació de nous equips a la piscina municipal o millores al centre cívic i a la biblioteca. Tot això sense deixar de treballar per reduir l’efecte de l’IBI sobre les economies familiars amb mesures en els darrers anys com la rebaixa del tipus impositiu o el procediment de reducció dels valors cadastrals. Tot i que com a ajuntament renunciem a ingressar dos milions d’euros en concepte d’IBI, sabem que donem d’aquesta manera suport al conjunt de beguetans i beguetanes.

No em puc estar en aquest punt de destacar el suport que hem buscat i rebut d’altres administracions. El paper que juguen la Diputació de Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà fonamental per tal de poder mantenir la inversió prevista gràcies a les seves subvencions i aportacions. El treball constant de negociacions, converses i reunions que hem desenvolupat amb aquests ens, torna a donar fruits.

En definitiva, sentim que les xifres i l’evolució del municipi ens avalen. En un moment econòmicament complex, Begues no ha deixat de créixer i millorar i ho fa, a més, reduint considerablement el seu deute.