Aquest dimecres 28 de gener el ple municipal aprovava uns pressupostos municipals que tornen a posar al ciutadà i a les seves necessitats com al centre de la despesa pública.

 

Amb l’aprovació dels comptes públics per a aquest 2015 l’Ajuntament de Begues reforça i fins i tot multiplica la seva aposta pels serveis a la persona. Son exactament 8.619.576,52 € els que es consignen als pressupostos, una xifra que, per sí sola ja és una bona notícia ja que significa un increment respecte a l’any anterior d’un 28% del total. Però, com sempre que tractem sobre inversió pública seran més importants els objectius que acomplirem que la quantitat de la despesa.

Si l’any passat vam culminar projectes fonamentals pel que fa a la xarxa d’equipaments municipals amb les inauguracions del Centre Cívic El Roure i la biblioteca La Ginesta, enguany els dotarem de major contingut. S’incrementen d’aquesta manera les partides per als dos centres per a enriquir l’oferta cultural i lúdica de la que disposa el municipi.

En tot cas també la resta d’equipament i espais públics tenen un especial protagonisme pel que fa als pressupostos. Així trobem els 73.000 € que aniran a la millora de les instal·lacions municipals o els 1.650.000 €, subvencionats íntegrament per la Diputació de Barcelona, que aniran a parar al projecte de reurbanització del Camí Ral.

No abandonarem en tot cas el rigor en les polítiques econòmiques que hem mantingut i promogut al llarg de la present legislatura. En aquest sentit probablement la dada més significativa és la previsió d’endeutament per al final del 2015 que se situa al 19,63%. Aquest fet suposaria haver passat en aquests quatre anys el deute de Begues a la meitat des del 43,75% amb el que arrancàvem al 2011.

I el que també és ressenyable: aquesta previsió s’ha realitzat aprovant unes ordenances fiscals marcades per la contenció. Els principals impostos i taxes que afecten a les economies familiars s’han congelat o, en el cas de l’IBI, fins i tot s’ha reduït el tipus impositiu per a compensar els increments que ens arriben des de Madrid. Volem créixer i progressar en els serveis que oferim a la ciutadania. Però també entenem que en cap cas aquest pas endavant que volem fer com a municipi ha d’anar a càrrec d’unes butxaques, les de la ciutadania, que ja pateixen prou el moment actual.

Si em demanéssiu un resum del que persegueixen aquests comptes públics ho reduiria a tres conceptes: major qualitat de vida, continuïtat en la fiscalització de la despesa i respecte per la situació de les economies familiars.