Ja és en marxa el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de Begues 2023-2027, al qual us animo a participar per fer del nostre municipi un poble més igualitari i just

La política municipal no és només la de carrer, aquella que es preocupa pels espais públics o pel bon funcionament dels serveis municipals. També és aquella que té en compte aspectes més intangibles, però de gran rellevància per a conformar el nostre tarannà de poble. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Begues fa temps que treballem en el disseny de polítiques efectives en favor de la igualtat de gènere.

En el marc d’aquestes polítiques, recentment hem començat a gestar el nou Pla d’Igualtat de Begues 2023-2027. Es tracta del document clau i estratègic que ens ha d’ajudar a establir i prioritzar les accions polítiques que assegurin una plena igualtat entre homes i dones al nostre municipi. El Pla és, doncs, una peça cabdal per assegurar una major visibilitat de les dones en la societat, preservar els seus drets i vetllar pels seus interessos.

Actualment, el Pla es troba en la fase de diagnosi. És a dir, aquella en la qual es recullen dades per a elaborar una fotografia actual dels punts forts i febles en matèria d’igualtat al poble. Per a elaborar aquesta diagnosi, entre altres accions també es faran entrevistes a persones implicades en la vida local i de diferents sectors com el cultural o el comercial. També s’obrirà un procés participatiu a tota la ciutadania en el qual us animo fermament a participar.

La informació recollida es valorarà i treballarà dins la Comissió d’Igualtat, composta per diferents àrees de l’Ajuntament, i d’aquí sortirà un pla d’acció amb les diferents actuacions que reforcin Begues com un municipi que asseguri la igualtat entre homes i dones i que, sobretot, estigui lliure de violències masclistes.

Fem, entre tots i totes, un Begues més just i igualitari.