Aquest és un any que permetrà posar en marxa alguns dels principals projectes de la legislatura

 

Ja hem estrenat el nou any i ho hem fet, de ben segur, establint noves expectatives per a nosaltres i els que ens envolten. No és molt diferent la realitat per a una administració quan arriba el gener. Treballem sempre buscant terminis i establint calendaris amb la voluntat de poder culminar al llarg d’una legislatura els compromisos que hem adquirit amb tots els nostres veïns i veïnes. D’aquesta manera quan comencem un any ho podem fer avançant en bona mesura què és el que podem esperar com a municipi per als mesos que tenim per endavant.

En aquesta ocasió ens trobem amb propostes ja confirmades com l’inici de les obres del parc metropolità de la Parellada que suposarà una inversió de prop d’1.300.000 € o la creació de nous vestidors al camp de futbol amb una despesa de 767.000 €. Seran en tot cas despeses que podrem dur a terme gràcies al suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. A més realitzarem diferents millores urbanístiques com el cobriment de la riera Can Figueras, un camí per a vianants a l’entorn de la variant, la millora de l’accessibilitat als barris de Can Bartró i Mas Ferrer i la segona fase al barri de Cal Vidu.

Aquestes propostes, en el seu conjunt, ens permetran continuar avançant en un dels principals reptes que hem assumit, com és la millora i potenciació dels nostres espais públics. Creiem fermament que Begues és un lloc per gaudir de portes cap a enfora i des del consistori hem de treballar per tal d’animar a la ciutadania a que així ho faci. Per aconseguir-ho necessitem d’un municipi més accessible i dels millors equipaments possibles.

A banda, no voldria deixar d’esmentar el treball que desenvoluparem a nivell mediambiental. Per una banda comptem amb el compromís per a l’inici dels treballs de restauració de la part de l’abocador del Garraf que es troba al nostre terme municipal. Però, a més durem a terme tota una bateria de mesures per impulsar la nostra eficiència energètica i les polítiques de sostenibilitat com ara la instal·lació de dues estacions de recarrega vehicles elèctrics, l’adquisició d’un cotxe i una moto elèctriques pels Serveis Municipals o noves implantacions de LED a l’enllumenat públic.

A tot això voldria sumar el compromís existent per a que Begues s’integri, també en aquest 2018, a la primera corona del transport metropolità.

Finalment no voldria deixar d’esmentar projectes encara oberts, tot i els avenços assolits durant l’any passat, i en els què continuarem treballant fins que esdevinguin una realitat. En aquest sentit són especialment significatius la proposta de desviament de les línies d’alta tensió del nucli urbà i el projecte per disposar d’un centre d’atenció diürna per a la gent gran.

És sens dubte un any engrescador que afrontarem des de l’Ajuntament de Begues amb la voluntat de fer un municipi millor que caracteritza a tots els homes i dones que hi treballem. Tenim dotze mesos per fer-ho possible!