Aquests dies també són un bon moment per a repassar el que ha suposat aquest 2019 per al municipi

 

L’arribada del Nadal és un moment que molts aprofitem per a fer balanç personal sobre l’any que tanquem. I, per què no, també és un moment perfecte per a avaluar el que han suposat els passats 12 mesos per al municipi en el qual vivim.

Mirant enrere, crec que podem afirmar sense por a equivocar-nos que el 2019 ha estat un any important per al nostre poble en molts sentits. En aquest temps hem vist com començava a materialitzar-se un dels projectes més importants que hem impulsat des de l’Ajuntament en els darrers anys com és la creació del Centre de Prestació de Serveis per a la Gent Gran que ens permetrà disposar al municipi de dues unitats de convivència i d’un centre d’atenció diürna gestionats de manera pública. De la mateixa manera hem pogut començar a gaudir del parc de la Costeta, una actuació que no hagués estat possible sense el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que va aportar 926.000 € d’un total d’1.291.000 € pressupostats, a més de responsabilitzar-se del seu manteniment i dinamització. Aquestes dues actuacions exemplifiquen la filosofia de treball que promovem des de l’Ajuntament de Begues ja que són projectes que permeten que sigui possible viure millor, i durant més temps, al nostre poble.

En aquesta mateixa línia m’agradaria situar el treball que desenvolupem per a promoure els nostres equipaments esportius com a font que són de salut a través de l’activitat física. Aquestes polítiques també han donat fruits recentment amb la inauguració d’uns nous vestidors a la zona esportiva. Creiem que Begues és un lloc immillorable per a la pràctica esportiva i volem potenciar-ho.

Més enllà del treball per a guanyar en qualitat de vida, aquest 2019 també ha estat clau pel que fa a les polítiques municipals d’accés a l’habitatge. Enguany hem presentat un projecte per a la construcció de 33 habitatges públics a l’entorn de l’Escorxador amb un projecte que vindrà acompanyat d’una zona verda de més de 2.000 metres quadrats. A més, hem de sumar la construcció de dos habitatges dotacionals a Cal Purrós.

L’accessibilitat i les millores urbanes continuen sent també una de les nostres principals línies de treball. Continuem fent passes endavant per a que Begues sigui un municipi construït a la mida de les persones també per que fa als seus carrers i espais públics. Així, al 2019 hem fet passes endavant decisives per donar continuïtat a l’actuació al Camí Ral amb la remodelació de l’avinguda Torres Vilaró per a la qual hem aconseguit els compromisos de finançament necessaris. A més hem dut a terme millores d’accessibilitat a les rotondes de Mas Ferrer, Cal Vidu o del carrer Agricultura i, s’ha posat en marxa la creació del carril bici de Begues Parc.

En paral·lel a aquestes actuacions també hem fet progressos considerables per a la preservació i protecció del nostre entorn i del nostre patrimoni. Així hem aconseguit que s’iniciï la restauració de l’abocador del Garraf en el nostre terme municipal o hem presentat el Pla Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals.

Finalment, tot i que encara podríem enumerar moltes més actuacions, voldria destacar tot el treball de millora realitzat en el sistema de recollida d’escombraries, amb mesures com la renovació i reordenació dels contenidors, ja que ens permet continuar progressant per a acomplir amb les directrius europees en matèria de gestió de residus.

Vistes així, amb totes aquestes actuacions recollides en un mateix escrit, crec que podem dir que el 2019 ha estat un any important per a Begues perquè ens ha permès continuar essent el municipi que volem ser.