El tancament de l’any ens ofereix un moment per tal de reflexionar sobre com han estat aquests passats dotze mesos a nivell municipal

 

Ens preparem ja per dir adéu al 2017. Aquest és un any que, per la càrrega d’esdeveniments transcendentals que ha viscut Catalunya recordarem per sempre com a un període convuls a nivell de país. Però també és just que fem una reflexió a una escala més petita i valorem, com fem habitualment en aquestes dates, com ha estat a Begues l’any que tancarem.

Personalment diria que ha estat un any de continuïtat en el projecte de municipi que desenvolupem l’actual equip de govern des de l’Ajuntament i que definiria en tres grans eixos: donar el major suport possible a les economies familiars davant dels efectes de la crisi econòmica; millorar i ampliar els serveis que posem a la seva disposició i buscar la col·laboració d’altres administracions per tal de desenvolupar els grans projectes de municipi que tenim.

La salut i el benestar personal han estat uns dels principals objectius d’aquest 2017. Així, començàvem l’any amb la inauguració oficial de la remodelació del Camí Ral, un treball urbanístic que potencia els desplaçaments a peu o en bicicleta i que s’ha completat amb la instal·lació d’un circuit de salut a la zona. Però, a més, hem dut a terme actuacions com la recuperació de la gestió directa de la piscina municipal per tal de millorar els serveis que ofereix aquest equipament i hem avançat en el procés de desviament de les línies d’alta tensió del nostre nucli urbà.

Viure en el lloc del món que ocupem és una invitació a provar de viure més i millor, i aquest és un dels nostres primers objectius.

Aquest ha estat també un any en el què hem mantingut l’alt ritme de contactes i negociacions que han caracteritzat en aquests anys el treball de l’equip de govern municipal. Sabem que per arribar allà on no arribem amb els nostres propis recurs hem de buscar la complicitat d’altres administracions. Així, de la mateixa manera que hem avançat en l’esmentat projecte de desviament de l’alta tensió, també cal destacar com hem posat les bases per a disposar en un futur d’un centre d’atenció diürna per a la gent gran. Sense anar més lluny aquesta setmana hem signat amb l’Institut Català del Sòl (INCASOL) el retorn dels terrenys que tenien des de fa anys a la seva disposició per a aquesta finalitat i que ara podrem dedicar a una proposta que s’ajusti a les necessitats i a la realitat del moment.

De la mateixa manera aquesta feina de despatxos ens ha portat a aconseguir d’altres fites notables que es faran realitat a partir de l’any 2018 com la unificació amb la primera corona del transport metropolità o la restauració de la part de l’abocador del Garraf que es troba al nostre terme municipal.

Crec amb tota sinceritat que aquest breu repàs del més destacat d’aquests darrers mesos ens obliga a admetre que aquest ha estat un bon any per a Begues. En tot cas, un cop més, puc garantir que des de l’Ajuntament entenem que el nostre és un projecte ambiciós destinat a mantenir en creixement els nivells de qualitat de vida dels que gaudim, més enllà de les dificultats a les que s’hagin de fer front. El 2018 no serà una excepció en la persecució d’aquest objectiu.

Bon any nou!