L’Ajuntament ja compta amb el finançament per a fer realitat una proposta nascuda del Consell Municipal d’Infants

 

Sovint tenim, com a societat, una tendència excessiva a veure els nostres infants amb una mirada paternalista. És cert que són persones que encara es troben en el procés d’adquirir experiències i coneixements fonamentals, però això no fa que les seves opinions sobre els temes que els afecten siguin menys vàlides o que les seves propostes siguin menys necessàries.

Fruit d’aquesta reflexió es creava a la nostra vila el Consell Municipal d’Infants. Aquest és un ens amb un pes real a les polítiques municipals com ho demostren les propostes que periòdicament realitza i com aquestes es veuen reflectides en les actuacions de l’Ajuntament. L’últim exemple, i un dels més rellevants, és la propera posada en marxa dels treballs per a la creació d’un parc urbà a la Parellada.

Aquesta és una actuació que neix directament del consell i que ve a donar resposta a la necessitat dels nostres infants de disposar d’un espai per a l’esbarjo i la diversió en un entorn natural. A finals d’aquest mes està previst que es formalitzi l’acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per executar l’obra de la primera fase.

No voldria deixar d’esmentar la importància de l’AMB a l’hora de fer realitat el projecte ja que, a més de facilitar la redacció del projecte, ens ha anunciat recentment que oferirà una part substancial del finançament de l’obra i s’encarregarà posteriorment del seu manteniment a través de la Xarxa de Parcs Metropolitans. Un cop més la solidaritat entre administracions es torna a demostrar indispensable per continuar avançant des dels municipis.

El resultat final haurà de donarà solució a una zona malmesa del nostre territori alhora que incorpora una nova proposta de lleure saludable per a totes les edats. S’adequaran d’aquesta manera camins, es recuperaran les restes que s’hi troben de pedra seca, s’instal·laran jocs infantils…

Participació, lleure, salut i qualitat de vida. El parc aplega bona part dels principals objectius que ens hem marcat per a aquest mandat i ho fa, a més, donant veu a un sector de la nostra població que ha d’aportar molt en els propers anys.