La solidaritat entre administracions s’ha fet necessària per als ajuntaments en els darrers anys

 

La crisi econòmica ha suposat un replantejament de la manera en la que ens financem els ajuntaments. Els recursos propis continuen sent essencials, però ja no ho són tant com ho eren una dècada enrere. Per una banda hem vist com es reduïen els ingressos i, per una altra, ens hem trobat en la necessitat de protegir les economies familiars controlant fins on hem estat capaços el creixement de les taxes i impostos.

Davant d’aquest panorama moltes poblacions s’han vist obligades a eliminar serveis o a reduir dràsticament les seves inversions. A Begues no hem volgut que sigui així en aquests anys. Per aconseguir mantenir els nostres compromisos amb la ciutadania hem apostat, per una banda, per posar l’èmfasi en mantenir sanejats els nostres comptes i per buscar el major finançament possible a través de la cooperació entre administracions per una altra.

Hem fet un esforç en la negociació i en la recerca de complicitats per tal de fer possible comptar amb ajuts i subvencions que ens han permès continuar creixent. Recentment ens hem trobat exemples com la concessió per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 845.000 € que es destinaran a tres projectes destacats de l’actual legislatura. Es tracta d’una quantitat considerable (i ens sentim orgullosos d’haver-la aconseguit), que ens permetrà realitzar projectes com la creació del parc a la Parellada, actuacions per potenciar la presència de ciclistes i vianants a l’entorn de la variant i la connexió del carrer Saragossa amb el Camí Ral.

M’agradaria en tot cas subratllar un fet que pot generar alguna confusió. Les subvencions provinents d’altres administracions són un suport imprescindible avui en dia, però no són un xec en blanc. Aquests diners van lligats a línies d’ajuts relacionades a àmbits concrets. En el cas d’aquests 845.000 €, per exemple, han de destinar-se necessàriament a projectes de millora del paisatge. Aquesta és una condició que hem de tenir sempre clara: el suport econòmic està condicionat i hem destinar-lo allà on se’ns indica. Això suposa que hem de ser selectius a l’hora de triar els projectes que desenvolupem i que provem que aquests s’ajustin als possibles ajuts a la nostra disposició.

En tot cas les subvencions són una oportunitat immillorable. Per una banda ens estimulen a continuar creant i generant projectes. I per una altra ens donen una resposta a com finançar-los. Són d’aquesta manera un motor que ens anima i ens impulsa per continuar tenint propostes a sobre de la taula i a no deixar d’avançar com a municipi.