Entre altres mesures, estem treballant per tal de poder moderar el preu del lloguer al nostre municipi

 

Al llarg dels darrers anys des de l’Ajuntament de Begues ens hem esforçat per posar la situació de l’habitatge entre les nostres prioritats. Som plenament conscients que, com en altres qüestions com per exemple l’ocupació, les nostres capacitats són limitades, ja que no tenim competències per actuar sobre el mercat immobiliari o sobre la legislació al respecte. Però sempre hem dit que, més enllà de les nostres competències, tenim la voluntat de fer nostres tots els problemes que afecten els nostres veïns i veïnes.

Ens preocupa que els joves es vegin abocats massa sovint a deixar el municipi o que hi hagi gent gran que pateix, any rere any, per fer front a lloguers en continu ascens. Volem fer tot el que estigui a les nostres mans per tal de no perdre un capital tan valuós com són aquests beguetans i beguetanes que no troben el seu espai en l’actual oferta immobiliària.

Recentment hem donat una passa endavant significativa amb l’aprovació al ple municipal de la sol·licitud per tal que l’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzi l’informe necessari per a declarar el municipi com a àrea de mercat tens d’habitatge. Amb aquesta declaració serà possible l’aplicació de mecanismes de contenció i moderació dels lloguers. A aquesta iniciativa hem de sumar altres com la futura creació de 33 habitatges públics, acompanyats d’una zona verda de 2.000 metres quadrats, o els dos habitatges dotacionals que s’enllesteixen actualment a Cal Purrós.

Sens dubte es tracta del paquet de mesures en matèria d’habitatge més important en dècades al nostre municipi. Confio que, en els anys vinents, actuacions com aquestes o com la posada en marxa de les unitats de convivència del centre de prestació de serveis de la gent gran ens han d’ajudar que els sectors més vulnerables tinguin més garanties de poder continuar vivint entre nosaltres tot el temps que desitgin. Les persones de Begues són el principal patrimoni que tenim i que hem de conservar.