El treball conjunt amb l’AMB exemplifica com és de beneficiós per al municipi el suport d’altres ens

 

És una realitat objectiva que al llarg dels últims anys el nostre municipi ha fet un salt notable pel que fa a la via pública, als serveis o als equipaments a disposició de la ciutadania. Per esmentar només alguns dels exemples més significatius, trobem la reurbanització del Camí Ral que es perllongarà pròximament amb l’actuació prevista a l’avinguda Torres Vilaró, la posada en marxa de la Biblioteca La Ginesta i del Centre Cívic El Roure, la creació del Centre de Prestació de Serveis per a la Gent Gran que ha d’entrar en servei, del Parc de la Costeta, el desenvolupament de la xarxa de carrils bici… i tantes i tantes actuacions més que han millorat el nostre dia a dia.

Per tal de convertir aquests projectes en realitats ha estat imprescindible un importantíssim esforç municipal, però també la complicitat d’altres administracions. Junt amb la mateixa capacitat de l’Ajuntament i de les persones que en formem part, hem teixit una xarxa de complicitats i de suport amb altres ens supramunicipals sense la qual no hauríem arribat fins aquí.

Un dels exemples més evidents d’aquesta col·laboració el trobem en l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, tal com exposàvem recentment, ja ha compromés en aquest mandat dos milions d’euros. Gràcies al compromís de l’AMB amb el nostre desenvolupament podem afrontar reptes com la millora de les instal·lacions esportives municipals, la instal·lació de noves plaques fotovoltaiques en equipaments municipals, la creació del centre de recepció de visitants i l’adequació d’accessos del Parc Prehistòric Cova de Can Sadurní o la creació de nous carrils bici i noves estacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

El treball públic requereix una mirada àmplia i de cooperació entre tots els agents que en formem part. Així ho entenc. Al cap i a la fi tots els que hi treballem des de les administracions tenim un mateix objectiu comú: el benestar de la ciutadania.