Més enllà de que la incidència de l’atur a Begues sigui molt menor que la que es registra a la resta de la comarca, no podem obviar el problema que suposa i les greus conseqüències que comporta per a les economies familiars.

 

Per aquest motiu des de l’Ajuntament promovem entre els mesos de maig i juny tot un conjunt d’actuacions formatives per tal d’oferir suport a aquelles persones que es troben a la recerca d’una feina. Som conscients que l’actual situació exigeix una aposta social àmplia. Per aquest motiu des del consistori mantenim el nostre compromís, més enllà de les nostres competències, amb l’ocupació.

Personalment confio en que la formació, sobre la que des de Begues posem l’accent, és la millor via per a obrir-se camí dins de l’actual mercat laboral. Ens trobem en un moment en el que la reducció de llocs de treball fa que aquests estiguin només a l’abast d’aquelles persones millor preparades. La competència és cada dia més dura. Per aquest motiu hem d’esforçar-nos per tal de provar que siguin els nostres conciutadans els que disposin de més i millors eines per a optar a aquelles feines que estiguin disponibles.

L’ocupació, en un context com l’actual, és un problema complex. No podem esperar que es reverteixi la crisi econòmica únicament amb la participació d’una part de la societat. És entre tots que hem de fer possible un canvi: els sectors productius, les administracions, els treballadors, els emprenedors… Dins de les nostres possibilitats hem de posar el millor que tenim en fer possible una millora que sigui palpable.

Des del consistori tenim clar que volem ser, tot i les nostres limitacions, una part de la solució. La nostra voluntat de proximitat amb el ciutadà ens obliga a fer nostres els seus problemes.