El Centre Cívic El Roure celebrava el seu primer aniversari i ho fa, de la mà de la Biblioteca La Ginesta, com a un dels principals referents culturals del poble

 

Ja ha passat un any des de que s’inaugurava el Centre Cívic El Roure. Han passat ja dotze mesos des de que l’equipament obria oficialment les seves portes i, al llarg d’aquest temps, el centre ha esdevingut un motor que ha impulsat notablement la nostra vida cultural. Aquest era precisament el primer objectiu que preteníem acomplir amb la seva posada en marxa: portar una part tan important del nostre lleure i de la nostra formació personal a un esglaó superior.

En aquest temps hem gaudit d’espectacles professionals que difícilment podíem esperar que ens visitessin abans de tenir un escenari com el que ens proporciona el Teatre El Goula, hem pogut assistir a xerrades i conferències com la de Carme Forcadell o Santiago Vidal i hem visitat diferents mostres i exposicions com les que ens proposa el programa Un pont d’art vigent. A més hem ofert un espai on mostrar el treball de les entitats i associacions, allà trobem les formacions destinades a l’ocupació i disposem d’una nova ubicació per al lleure de la gent gran i dels nostres joves. Tot en un mateix espai.

Els edificis, per sí sols, són només això: uns murs i una teulada. Aquest és evidentment un edifici esplèndidament construït, però no passaria de ser simplement això sense el treball i l’activitat de totes les persones que hi passen dia a dia. Gràcies als artistes, als treballadors municipals i als espectadors El Roure ha crescut i s’ha desenvolupat per ser el que avui és. Només heu de visitar el seu web presentat en els darrers dies (centrecivicelroure.cat) per constatar l’àmplia oferta que allotja.

Aquest roure ja té unes arrels ben assentades entre nosaltres. Ara volem continuar fent-lo créixer fins que arribi ben amunt, molt per sobre de les nostres pròpies expectatives.