Aquest diumenge treballarem per tal de fer compatible el dret a vot i la salut de les persones en aquest moment de pandèmia

 

Totes aquelles activitats públiques que en anys anteriors celebràvem sense prendre mesures extraordinàries són, avui en dia, situacions excepcionals que hem de gestionar de manera molt concreta. Des de les festes i tradicions als propis processos electorals. A l’Ajuntament de Begues som molt conscients que, a dia d’avui, una de les nostres primeres responsabilitats, com a gestors dels espais que compartim al poble és que aquests siguin segurs per a totes les persones que en facin ús.

Entenem que, en tot moment, evitar la COVID-19 és el primer objectiu que hem de seguir en la nostra activitat com a administració.

Així hem desenvolupat un dispositiu excepcional per a les eleccions al Parlament de Catalunya que tenen lloc aquest 14 de febrer que inclou l’establiment de dos col·legis electorals, la creació de protocols de desinfecció i sanitaris o una campanya informativa per tal que tothom conegui les novetats d’aquestes eleccions. Més enllà del treball que fem com a Ajuntament, haig de tornar a demanar-vos que de manera individual tothom prengui les precaucions necessàries: porteu preferiblement les paperetes de casa, mantingueu les distàncies i feu servir mascaretes i seguiu els horaris recomanats que donen preferència als col·lectius de risc de 9 a 12 h i a les persones en quarantena de 19 a 20 h.

La crisi sanitària ens ha deixat ben clar que, més enllà de les mesures aprovades i dels dispositius establerts, hem de ser els ciutadans i les ciutadanes els que, amb la nostra responsabilitat, ajudem de manera decidida a evitar els contagis.

Personalment tinc la seguretat que amb un comportament cívic i amb el treball de prevenció que s’ha realitzat podem votar sense por, de la mateixa manera que realitzem altres gestions o activitats imprescindibles per al nostre dia a dia. Està a les mans de tots i de totes que així sigui.