La revisió del Programa d’Actuació Municipal exposa que hem assolit un altíssim grau de compliment en una legislatura marcada per les dificultats

Ens trobem en el tercer any d’una legislatura que ha estat absolutament imprevisible. Poc podíem imaginar el maig del 2019, després de les eleccions municipals, tot el que ens estava esperant en els següents mesos i anys. En aquest temps hem fet front a situacions meteorològiques excepcionals com el temporal Glòria, que han afectat infraestructures essencials com la pista forestal a Torrelles; hem viscut sota els efectes d’una pandèmia mundial o ens hem trobat amb una crisi d’abastiment i energètica i amb el consegüent encariment del cost de la vida.

Totes aquestes són qüestions que, de manera individual, ja haurien suposat un important sotrac a l’acció de l’Ajuntament, però que, per la seva coincidència en el temps, han esdevingut tot un repte. No ha estat senzill el dia a dia de l’administració davant de tots els imprevistos que hem assumit i que encara estem assumint.

És per aquest motiu que en aquesta ocasió encara em sento més orgullosa de tota la feina que hem desenvolupat des del conjunt de l’administració local durant aquests últims anys. L’última revisió del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, el document en el qual consignem els objectius per a la legislatura, situa el seu compliment actual en un 85 %. Aquesta xifra que, per ella mateixa ja és tota una fita, esdevé especialment valuosa si tenim en consideració que mentre que es tiraven endavant les diferents actuacions que s’hi recullen, desplegàvem també actuacions de prevenció sanitària, reajustàvem la despesa pública als moviments dels preus i dels mercats o assumíem importants despeses per fer front a les necessitats de cada moment.

El més senzill hauria estat renunciar a una part dels nostres projectes per a centrar-nos exclusivament en les urgències del dia a dia. Però sempre hem dit que la nostra acció de govern es caracteritza per l’ambició i en cap cas ens hem plantejat que aquests 4 anys no suposessin una nova oportunitat per a avançar com a municipi.

És evident que hagués volgut que les circumstàncies fossin diferents. Però la realitat és la que ens ve donada i no la que triem i el nostre repte és donar solució tant als projectes planificats com als imprevistos que hem pogut superar.