Ja s’ha establert quin serà el projecte per a un futur centre d’aquestes característiques al nostre municipi

 

És una realitat que hem d’acceptar i afrontar que, amb el pas dels anys, s’incrementen les possibilitats de que haguem de dependre d’altres persones. A aquesta realitat hem de sumar, com apuntava recentment en la reflexió al voltant de la Festa de la Gent Gran, que sortosament cada cop és major el segment de veïns i veïnes majors de 65 anys de la nostra població. D’aquesta manera també són més les persones que necessiten o necessitaran una atenció específica.

Des de l’Ajuntament de Begues hem marcat com a un objectiu prioritari de les polítiques que desenvolupem que la nostra gent gran pugui mantenir la major independència possible durant el major nombre d’anys possibles. Per aquest motiu en aquesta legislatura hem impulsat els contactes necessaris per tal de disposar al nostre poble d’un centre de dia. Un servei d’aquestes característiques ens permetria disposar d’una alternativa a l’internament residencial i, alhora, continuar garantint que les persones ateses disposen de la supervisió i de l’assistència que siguin necessàries.

Bé, ara podem dir que ja s’ha concretat quin serà el projecte per a aquest centre, una passa fonamental per tal de continuar avançant en fer realitat aquesta proposta. Ens trobem en tot cas treballant en aquests moments en cercar quines són les possibilitats al nostre abast per a la gestió del centre. Volem establir un sistema que sigui econòmicament sostenible i que, alhora, garanteixi el millor servei possible. Queda camí doncs per recórrer, però ja hem fet una part important del mateix.

Espero sincerament que al final d’aquesta legislatura el centre de dia sigui un més dels serveis que haurem aconseguit incorporar a la nostra població. Per a nosaltres no és únicament una proposta destinada a millorar la nostra qualitat de vida: és molt més. Significa garantir que, siguin quines siguin les situacions concretes dels nostres majors de 65 anys, podrem oferir una resposta adaptada i adequada a les seves necessitats. I això és garantir quelcom tan important com és el millor envelliment possible. No és poca cosa.