Instal·lacions esportives modernes a l’abast de tota la ciutadania

L’Ajuntament ha donat un important impuls d’inversió a la zona de serveis del carrer Camp dels Prats (on demà es presenta un bloc d’escalada) i a la Zona Esportiva Municipal.

Llegir